Cam kết Bảo mật


Cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Trong Cam kết Bảo mật này, chúng tôi (“AkzoNobel” hoặc “chúng tôi”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trực tuyến và ngoại tuyến:

 • thông qua các trang web của chúng tôi (“các trang Web”);
 • thông qua các ứng dụng của chúng tôi (“các ứng dụng”);
 • through our (Social) media channels (“Our Social Media”);thông qua các kênh truyền thông (Xã hội) của chúng tôi (“Mạng xã hội của chúng tôi”);
 • thông qua các email mà chúng tôi gửi cho bạn liên kết đến Chính sách Bảo mật này (“các Email”);
 • thông qua các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn (“các Dịch vụ”).

Nhìn chung, chúng tôi đề cập Trang Web, Ứng dụng, Mạng xã hội của chúng tôi, Email và Dịch vụ là “các Dịch vụ”.

1. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả dưới đây.

Để trả lời các câu hỏi của bạn hoặc giao tiếp với bạn

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và thực hiện các yêu cầu của bạn, khi bạn liên hệ với chúng tôi qua một trong các biểu mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi hoặc bằng cách khác (ví dụ: khi bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi, đề xuất, khen ngợi hoặc khiếu nại, hoặc khi bạn yêu cầu thông tin khác về các Dịch vụ của chúng tôi). Chúng tôi có thể xử lý tên, chức danh, (doanh nghiệp hoặc cá nhân) thông tin liên hệ của bạn (bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, tên công ty của bạn) và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong trường nhập mở của biểu mẫu liên hệ.
Chúng tôi xử lý thông tin này dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó bất cứ lúc nào.

Đối với các khảo sát hoặc truyền thông (tiếp thị) khác

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để gửi các bản khảo sát về các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi, thông tin tiếp thị hoặc để cập nhật cho bạn các sự kiện, ưu đãi đặc biệt, sản phẩm và Dịch vụ của AkzoNobel mà bạn có thể quan tâm.
Chúng tôi có thể tạo hồ sơ và phân tích những tương tác của bạn với các Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách này chúng tôi tìm hiểu các mối quan tâm của bạn và có thể tùy chỉnh truyền thông của chúng tôi để đáp ứng các sở thích cá nhân của bạn.
Chúng tôi xử lý tên, địa chỉ email của bạn và dữ liệu (cá nhân) khác mà bạn có thể đã chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tham gia vào hoạt động này với sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó vào bất cứ lúc nào.

Để phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân tổng hợp cho các mục đích khác nhau liên quan đến kinh doanh của AkzoNobel, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm và Dịch vụ mới, nhằm nâng cao, cải thiện hoặc sửa đổi các trang Web, Ứng dụng và các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi, nhận diện xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, vận hành và mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Khi có thể, chúng tôi sử dụng dữ liệu tổng hợp. Đôi khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, giới tính, nơi cư trú, mã bưu chính và bất kỳ thông tin nào khác được đề cập trong Cam kết này hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc vì chúng tôi có quyền lợi hợp pháp.

Để quản lý kỹ thuật và chức năng của các Ứng dụng hoặc trang Web của chúng tôi

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định từ thiết bị của bạn. Chúng tôi xử lý thông tin này để giúp bạn tìm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời cải thiện khả năng truy cập và chức năng của trang Web, Ứng dụng hoặc các kênh kỹ thuật số khác.
Thông tin chúng tôi thu thập tự động có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị, mã định danh thiết bị, loại trình duyệt, vị trí địa lý nói chung (ví dụ: vị trí quốc gia hoặc thành phố) và thông tin kỹ thuật khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web bạn truy cập và các liên kết được nhấn vào.
Chúng tôi xử lý thông tin này cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, để quản lý tài khoản

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể tạo một tài khoản cá nhân để bạn có thể thực hiện quy trình mua hàng dễ dàng hơn.
Trong trường hợp đó, chúng tôi cần xử lý tên, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để tạo tài khoản. Chúng tôi cũng xử lý tên hiển thị và dữ liệu đăng nhập của bạn.
Chúng tôi xử lý thông tin này dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó bất cứ lúc nào.

Khi bạn mua sản phẩm, để xử lý đơn đặt hàng và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn

Khi bạn mua sản phẩm, để xử lý đơn đặt hàng và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để xử lý việc mua và giao hàng theo đơn hàng của bạn, để cập nhật tình trạng đơn hàng và liên hệ với bạn về giao dịch.
Vì mục đích này, chúng tôi có thể xử lý tên và địa chỉ của bạn, thông tin liên hệ như số điện thoại hoặc địa chỉ email, thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác, bạn chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và bạn có muốn nhận bản tin của chúng tôi hay không. Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin về những gì bạn đã mua từ chúng tôi và thông tin thông qua các tương tác đã đăng ký của bạn với các trang web và ứng dụng của AkzoNobel (mà chúng tôi có thể sử dụng cookie), lịch sử mua hàng của bạn, cả trực tuyến và ngưng kết nối (khi mua từ một cửa hàng).
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện thỏa thuận mua bán của chúng tôi với bạn và để giao hàng theo đơn hàng cho bạn.

Nếu bạn tham gia vào các cuộc thi, sự kiện, cuộc thi đấu, chương trình khuyến mãi và/hoặc các trò chơi vận may, để quản lý việc tham gia của bạn

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi email cho bạn với các chương trình khuyến mãi và lời mời tham gia các cuộc thi, sự kiện, cuộc thi đấu hoặc trò chơi vận may. Nếu bạn chọn tham gia vào một trong những hoạt động này, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để có thể tổ chức chúng.
Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số này, chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để công bố khi bạn là người thắng cuộc, phân phối giải thưởng và đo lường phản hồi cho các cuộc thi, sự kiện, cuộc thi đấu, chương trình khuyến mãi hoặc trò chơi vận may.
Chúng tôi xử lý thông tin này dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó bất cứ lúc nào.

Tuân thủ luật pháp và nghĩa vụ pháp lý cũng như bảo vệ tài sản và lợi ích của AkzoNobel

We will process your personal data as appropriate or necessary (a) under app

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi phù hợp hoặc cần thiết (a) theo luật hiện hành, bao gồm các luật bên ngoài quốc gia bạn cư trú và bao gồm, ví dụ: trách nhiệm đối tác, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác; (b) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý; (c) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và các chính sách hiện hành khác; (e) để bảo vệ tài sản và / hoặc hoạt động của chúng tôi; (f) để bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của bạn hoặc của người khác; và (g) cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục sẵn có hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu tổng hợp để kiểm tra, để xác minh rằng các quy trình nội bộ của chúng tôi hoạt động đúng quy trình và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hợp đồng, cho mục đích giám sát gian lận và an ninh, ví dụ: để phát hiện và ngăn chặn tội phạm mạng hoặc cố gắng thực hiện hành vi trộm cắp danh tính.
Nếu được yêu cầu, chúng tôi có thể xử lý tên, thông tin liên hệ của bạn, giao dịch của bạn với AkzoNobel, việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác được đề cập trong Cam kết này hoặc được cung cấp cho chúng tôi theo cách khác, nếu được yêu cầu cho một trong các mục đích được đề cập trong mục trước đó.
Chúng tôi có thể xử lý thông tin này để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (a, b và c).
Chúng tôi có thể xử lý thông tin này cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi (d, e, f và g)

Nếu bạn sử dụng các Ứng dụng của chúng tôi, để chia sẻ nội dung của bạn

We may p

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng các Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, để lưu và chia sẻ hình ảnh, video hoặc nội dung do người dùng khác tạo ra để bạn có thể chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể xử lý siêu dữ liệu (megadata) trong các hình ảnh, video hoặc nội dung do người dùng khác tạo ra (có thể bao gồm dữ liệu định vị GPS và định danh thiết bị tùy thuộc vào việc cài đặt bảo mật thiết bị của bạn) và dữ liệu cá nhân đó được bao gồm trong nội dung của hình ảnh, video hoặc nội dung do người dùng khác tạo ra. Điều này thậm chí có thể bao gồm các dữ liệu cá nhân đặc biệt (chẳng hạn như có thể được xác định từ sự xuất hiện của một người trên ảnh hoặc video, nếu bạn tự nguyện tải lên qua Ứng dụng của chúng tôi). Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các tài khoản mạng xã hội của bạn.
Nếu bạn muốn chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến những người khác ngoài bạn thông qua một trong các Ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: thông qua hình ảnh hoặc video), bạn nên đảm bảo rằng những người khác này cũng đồng ý với việc dữ liệu của họ được tải lên Ứng dụng cho mục đích được chia sẻ. Nếu bạn chia sẻ liên kết qua Ứng dụng, liên kết này cũng có thể được hiển thị cho người khác.
Chúng tôi xử lý thông tin này dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó bất cứ lúc nào. Chúng tôi xử lý thông tin này dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại điều đó bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể xử lý nội dung bạn chia sẻ qua Ứng dụng để cải thiện các sản phẩm, trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được từ bạn cho các mục đích được mô tả trong Cam kết Bảo mật này hoặc cho các mục đích mà chúng tôi giải thích cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác, miễn là chúng không trái với các mục đích mà chúng tôi đã cho bạn biết.
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác, vui lòng đảm bảo rằng bạn có sự cho phép của người đó để thực hiện các mục đích được nêu chi tiết trong Cam kết Bảo mật này. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến một người khác, bạn xác nhận rằng bạn có sự đồng ý của họ để làm như vậy hoặc có quyền đồng ý cho phép xử lý thay mặt họ (ví dụ đối với trẻ em mà bạn có trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ).

2.   Cookie và công nghệ theo dõi tương tự

Trên các Trang Web, Ứng dụng và các Kênh truyền thông xã hội của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác cho mục đích phân tích nội bộ và nhằm cải thiện chất lượng và sự liên quan của các sản phẩm và dịch vụ và để làm cho nội dung và quảng cáo của chúng tôi phù hợp hơn với bạn.

Chúng tôi chỉ sử dụng cookie theo dõi (cookie để cung cấp cho bạn quảng cáo hoặc công nghệ có liên quan theo dõi hành vi của bạn), với sự đồng ý của bạn. Để biết thêm thông tin về loại cookie chúng tôi sử dụng, lý do sử dụng chúng và cách bạn có thể kiểm soát cookie của mình, vui lòng xem Cam kết về cookie của chúng tôi.

3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với:

 • Các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các đối tác và nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi, các cố vấn chuyên môn (như ngân hàng, công ty bảo hiểm, kiểm toán viên, luật sư, kế toán viên hoặc các cố vấn chuyên môn khác) và các bên khác (như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển), thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả trong Cam kết Bảo mật này, trong Cam kết về Cookie của chúng tôi hoặc cho các mục đích được thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý với mức độ bảo vệ cao, AkzoNobel đã thực hiện các Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của AkzoNobel (“Quy tắc bảo mật dữ liệu cho khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh”), đảm bảo rằng mọi pháp nhân AkzoNobel đều áp dụng cùng một mức độ bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng đã thống nhất các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và hợp đồng (chẳng hạn như thỏa thuận xử lý dữ liệu) với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý riêng cho các mục đích nêu trên và để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật tốt;
 • Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: (i) theo luật hoặc quy định hiện hành; (ii) để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; hoặc (iii) để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc của bất kỳ người nào khác;
 • Các bên khác liên quan đến các giao dịch của công ty: chúng tôi cũng có thể, theo thời gian, chia sẻ dữ liệu của bạn trong quá trình giao dịch của công ty, chẳng hạn như trong quá trình bán doanh nghiệp hoặc một phần của doanh nghiệp với một công ty khác hoặc bất kỳ tổ chức lại, sáp nhập, liên doanh hoặc sắp xếp khác của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi, với điều kiện là chúng tôi thông báo cho các bên đó rằng họ chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Cam kết Bảo mật này;
 • Các bên khác, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý hoặc nếu bạn đã hướng dẫn chúng tôi tiết lộ thông tin cho các bên đó.

4. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ở đâu?

Due to

Do cách thức hoạt động toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến hoặc truy cập bởi các chi nhánh của AkzoNobel và các bên thứ ba đáng tin cậy từ nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, dữ liệu của bạn có thể được xử lý ở khác quốc gia nơi bạn sống, nếu điều này là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích được mô tả trong Cam kết này. Các máy chủ chính của chúng tôi nằm trong Khu vực Kinh tế châu Âu, nhưng các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba hoạt động trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu ở bất kỳ quốc gia nào trong số này, tuân theo nội dung của đoạn sau.
Nếu bạn đang cư trú trong Khu vực Kinh tế châu Âu: các quốc gia bên ngoài Khu vực này có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật của quốc gia bạn (và, trong một số trường hợp, không bảo vệ bằng). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được các bên thứ ba xử lý theo Cam kết này và chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành để bảo đảm bảo vệ đầy đủ thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nếu dữ liệu của bạn được chuyển đến một quốc gia khác, dữ liệu đó sẽ tiếp tục được bảo vệ đầy đủ, thông qua Cam kết Bảo mật của AkzoNobel đối với Dữ liệu Khách hàng, Nhà cung cấp và Đối tác Kinh doanh hoặc thông qua các thỏa thuận hợp đồng với bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu về việc chuyển giao thông tin cá nhân, yêu cầu người nhận dữ liệu cá nhân phải bảo vệ dữ liệu cá nhân mà họ xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu.

5. Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bảo mật và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật về kỹ thuật và về tổ chức để chống mất mát hoặc xử lý bất hợp pháp dữ liệu này. Chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật bảo mật bao gồm máy chủ bảo mật, tường lửa và mã hóa, cũng như biện pháp bảo vệ vật lý đối với các vị trí lưu trữ dữ liệu.
Bạn nên lưu ý rằng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong khả năng của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn chấp nhận các tác động bảo mật vốn có của việc sử dụng internet và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bảo mật nào trừ khi chúng tôi vi phạm luật hiện hành và sau đó chỉ chịu trách nhiệm trong các giới hạn được đặt ra trong bất kỳ điều khoản và điều kiện có liên quan nào.

6. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liện cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Cam kết này, trừ khi thời gian lưu giữ dài hơn được yêu cầu hoặc được luật hiện hành cho phép. Ví dụ: để cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán hiện hành.

7. Bạn có thể thực hiện các yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình?

Bạn có các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình như sau:

 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, bạn có thể từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu được sử dụng dữ liệu cá nhân của mình một cách linh động. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý (“Opt-Out”) về thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách nhấp chuột vào liên kết hủy đăng ký hoặc từ chối trong các email mà chúng tôi gửi cho bạn. Để từ chối các hình thức tiếp thị khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.
 • Tương tự, nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào mà chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý, cũng như sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên cơ sở hợp pháp ngoài sự đồng ý.
 • Trong khi chúng tôi mong muốn bạn liên hệ chúng tôi trước tiên với bất kỳ khiếu nại nào, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu thông tin về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu thông tin tại địa phương bạn.

Chúng tôi phản hồi tất cả các yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ các cá nhân với mong muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu thông tin của họ theo luật bảo vệ dữ liệu thông tin hiện hành.

8. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba và phương tiện truyền thông xã hội (chẳng hạn như Facebook, LinkedIn, v.v.)

.1 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba và phương tiện truyền thông xã hội
Các dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến và xuất phát từ các dịch vụ của mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo, chi nhánh và thành viên của tập đoàn chúng tôi. Nếu bạn truy cập một liên kết bất kỳ nào trong số này, xin lưu ý rằng các bên thứ ba này phải có chính sách/điều khoản sử dụng riêng của họ, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc thay họ chịu trách nhiệm. Vui lòng kiểm tra các thông báo về bảo mật của các bên thứ ba này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

8.2 Đăng nhập một lần sử dụng tài khoản mạng xã hội
Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho bạn tạo một tài khoản với chúng tôi thông qua các tài khoản mạng xã hội của bạn (chẳng hạn như Facebook). Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tạo tài khoản, vì thông tin đăng nhập của bạn sẽ được nhập từ tài khoản mạng xã hội của bạn. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng tùy chọn “đăng nhập mạng xã hội” (social sign-on) này, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định thông qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, vị trí, sở thích, nghề nghiệp và dữ liệu cá nhân khác mà bạn có thể đã chia sẻ với kênh truyền thông xã hội này. Thông tin này không được chúng tôi yêu cầu nhưng được cung cấp tự động bởi mạng xã hội bằng cách sử dụng tùy chọn đăng nhập mạng xã hội. Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ có cơ hội bổ sung bất kỳ thông tin nào bạn muốn chia sẻ với chúng tôi.

8.3 Yêu cầu nội dung tiếp thị trên mạng xã hội
Nếu bạn có tài khoản mạng xã hội và đang hoạt động trên kênh truyền thông xã hội này, bạn có thể thấy quảng cáo từ chúng tôi bao gồm biểu mẫu. Cái gọi là “biểu mẫu quảng cáo” là dạng quảng cáo (hiển thị) cho phép bạn yêu cầu nội dung tiếp thị như thông tin sản phẩm, các chương trình khuyến mại hoặc ý tưởng truyền cảm hứng liên quan. Nội dung yêu cầu sẽ được gửi tới bạn qua, ví dụ như các bản tin email.
Để chia sẻ nội dung này với bạn, chúng tôi sẽ nhận được thông tin liên hệ của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn gửi biểu mẫu, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin nhất định qua mạng xã hội, chẳng hạn như tên, tuổi, địa điểm, sở thích, nghề nghiệp và dữ liệu cá nhân khác mà bạn có thể đã chia sẻ với kênh truyền thông xã hội này. Thông tin này không được chúng tôi yêu cầu nhưng được cung cấp tự động bởi mạng xã hội.
Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin liên hệ của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoài các bên thứ ba cần thiết để cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Bạn luôn có thể hủy đăng ký nhận email này và yêu cầu xóa dữ liệu của bạn mà chúng tôi lưu giữ.

9. Dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi

Nếu bạn dưới 16 tuổi, chúng tôi khuyên bạn nên hỏi một trong các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn và có được sự cho phép bằng văn bản của họ trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho chúng tôi.
Nếu bạn là phụ huynh, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của con bạn và đảm bảo rằng chúng tôi không nhận được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ con bạn mà không có sự cho phép bằng văn bản của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của con mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

10. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu liên hệ với chúng tôi hoặc các chi tiết sau:

Qua email:
Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu
Akzo Nobel N.V.
Trung tâm AkzoNobel
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
Hà Lan

Đơn vị pháp lý chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như đã nêu trong Cam kết Bảo mật này là Akzo Nobel Hilden GmbH